ត្រាមូល របស់បាល សង្កាត់ ក្រុង និង មន្ទីររៀបចំដែនដី ហត្ថលេខា ត្រូវគេលួ.ចក្លែ.ងប.ន្លំនៅ ខេត្ត…

ក្រុងប៉ោយប៉ែត ស្នើឱ្យ មី ក្រូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ពិ.និត្យ.ត្រា និង ឯកសារ ឱ្យបានម៉.ត់.ច.ត់ ដោយសារត្រាមូលរបស់រដ្ឋបាលសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតត្រូវបានគេក្លែ.ងប.ន្លំ។

Read More

រន្ធត់ពេកហើយ!!! យន្ដហោះរុស្ស៊ីដឹកអ្នក លោ ត ឆត្រ យោងមួយក្រុម បានធ្លា ក់ នៅតំបន់ Tatarstan បណ្ដាលឱ្យមនុស្ស ជាច្រើននាក់បាន…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រុស្ស៊ី៖ ក្រុមអ្នក លោ​ ត ឆត្រយោងចំនួន ១៦នាក់ បានបាត់ បង់ជីវិត និង ៦នាក់ផ្សេងទៀតបាន រង រ បួ ស នៅក្នុងហេតុការណ៍ ធ្លា ក់ យន្ដហោះ ធុន L-410 មួយគ្រឿង កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ បន្ទាប់ពីយន្ដហោះនោះបានហោះឡើងនៅតំបន់ Tatarstan ភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ី។

Read More